Investeringsstöd från Jordbruksverket

Om stödet

Lantbrukare, företag och föreningar på landsbygden kan söka stöd för investeringar, till exempel inom förnybar energi, småskalig infrastruktur, fritidsanläggningar, förädling, och handel. Det kan också vara investeringar som leder till nya jobb på landsbygden. Du bara kan söka stöd för investeringen genom att köpa in tjänster för både arbete och material. 

Ansökan

Jordbruksverket tar emot ansökningar löpande genom en e-tjänst som du hittar på Jordbruksverkets webbplats

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Jordbruksverkets webbplats