E-handel

Händer som skriver på ett tangentbord

E-handel

Katrineholms kommun har ett elektroniskt anskaffningsverktyg. Systemet hanterar hela kedjan från upphandling, beställning från leverantör, e-fakturering och skanning av fakturor.

E-handel innebär att kommunen samordnar beställningar i kommunens webbutik. Du som företagare kan genom webbutiken visa vilka varor eller tjänster som du har avtalat om med kommunen. Beställningarna skickas till dig via elektronist eller via e-post.

Fördelar med elektronisk handel

  • Nya leverantörer får en snabb och naturlig kanal till Katrineholms kommuns organisation genom att synas i webbutiken.
  • Stora besparingar genom minskade kostnader för administration och fakturering för såväl leverantörer som kommunen.

 

Upphandling
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150 - 48 80 20
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Peter Andersson, ekonom
Telefon: 0150 - 572 03
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Upphandling
* = Obligatorisk uppgift
*