Arbetsmarknad

Målet är att alla vuxna innevånare ska kunna försörja sig själva. Aktivitet i stället för passivitet. Det ska leda till att antalet medborgare med arbete ökar och att färre hushåll blir beroende av försörjningsstöd och a-kassa.

I Katrineholms kommun svarar Viadidakt för:

  • arbetsplatser och praktikplatser för ungdomar
  • vuxna långtidsarbetslösa
  • invandrare
  • personer med fysiska och psykiska funktionshinder
  • feriearbete för gymnasieungdomar.
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*