Jag har världens bästa jobb!

 

Wahida, modersmålslärare, Abdirisak 7 år, hästen Tunar, Anna Frössevi, Forton 9 år, Zakarija 13 år på lektion i hästkunskap i Trolldal. Foto: Jan Jonasson

Anna har hand om gruppen Solrosen A på Interkulturella enheten. Just nu går sex somaliska barn i åldrarna 10-12 år hos henne och lär sig läsa och skriva. Ingen av dem har gått i skola tidigare. Anna använder metoden ”Skriva sig till läsning”, där barnen på dator skriver av en text. Datorn läser upp det barnen skrivit med ett talsyntesprogram och barnen hör direkt om det blivit fel. 

Elva nationer

När barn först kommer som flyktingar till Sverige ska de börja i skolan så fort det bara går. Skolplikten innebär att alla barn ska gå i skolan och redan en eller två veckor efter att man landat i Sverige kan elever komma till Interkulturella enheten i Katrineholm. De går på Vita huset tills de kan läsa och skriva svenska. Sedan börjar de på sina vanliga skolor.  

Har saknat skriftspråk

– Barn som aldrig skrivit för hand utan bara lär sig skriftspråket i datorn, har förvånansvärt fin handstil när de börjar skriva för hand. Deras handstil är jämförbar med handstilen hos ett barn i samma ålder som gått i skola i flera år, konstaterar Anna. Barngruppen har också en klassmorfar, Jonny Lindell.

Skriva med datorn

Det var Mona Wiklander, som är lärare i Sandvikens kommun, som introducerade metoden ”Skriva sig till läsning” i Sverige. Metoden utvecklades av en norsk pedagog. Den handlar om att lära sig skriva med datorn innan man lär sig skriva för hand.  

Hästkunskap på schemat

Varje måndag tar Anna med sig ett par av barnen till Trolldals ridskola. Hästkunskapen är viktig för barnen. De får hämta hästarna i hagen, rykta och göra i ordning dem. Det är en stor känsla för de här barnen att få sitta på en häst och vara huvudpersoner, berättar Anna. Hästkunskapen visar att det går att göra mycket med ganska små medel. Skolan hyr hästarna de timmar barnen är där, men annars kostar det ingenting. Anna trivs mycket bra med sitt jobb. Hon tror inte att hon skulle kunna gå tillbaka till traditionell undervisning med läsebok om hon började jobba i en vanlig klass igen – och hon skulle gärna vilja testa ”Skriva sig till läsning”-metoden med vuxna, till exempel på SFI.

Text: Cecilia Tuohy Foto: Jan Jonasson

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*