Malin brinner för IT i skolan

Fotografering är ett av Malins stora intressen. Foto: Jan Jonasson, Succé.

Malin Ekdahl från Katrineholm har precis börjat sin provanställning på bildningsförvaltningens Mediatek i Katrineholm. Här ska hon jobba med utbildning och nätverk för kommunens IT-pedagoger.  (läs hela artikeln som pdf, här i högerspalten.)

Malin har gått lärarprogrammet på Mälardalens högskola. Där utbildade hon sig till lärare för ”tidiga åren. – Min inriktning är att utveckla barnens matematiska tänkande.

Efter utbildningen fick Malin jobb i Forssjö skola där hon och barnen jobbade praktiskt med matte. – Vi räknade med klossar och kottar, vi ”gjorde” matte. Jag tror man lär sig bättre när man tar i saker. Malin tycker att skolan har blivit bättre på att lämna de traditionella undervisningsmetoderna.

Hon tror på datorer i undervisningen. – Vad är man ute efter? Är det att eleven ska forma bokstäver eller berätta en historia, undrar Malin. Med datorerna tycker nästan alla att det är lättare att skriva och då kan innehållet få den tid och det fokus eleven vill lägga där.

Mediateket har många uppgifter

Mediatekets uppgifter är flera. Man ordnar skoldatatek, som tar emot barn och ungdomar som behöver särskilt stöd i undervisningen, man lånar ut filmer, utrustning och pedagogiskt material till skolorna och erbjuder dataträningslokaler för pedagoger i kommunens förvaltning. Dessutom ordnar Mediateket PIM-utbildning för kommunens pedagoger i skolorna.

En av Malins nya arbetsuppgifter är att vara examinator för PIM-projektet. PIM betyder ”Praktisk IT- och mediekompetens”.

– Tanken är förstås att lärarna ska våga och kunna använda mer datorer i undervisningen. PIM jobbar med text, texthantering, bild, ljud och film. Idag kan ofta eleverna mer data än lärarna och PIM ska ge lärarna möjlighet att hänga med. Utbildningen ska visa möjligheter att ta in datorer i undervisningen.

Obegränsade möjligheter

Malin tycker att möjligheterna med datorer är nästan obegränsade och hon tycker att det är roliga redskap att jobba med, men vägen dit har inte varit spikrak.

– När vi hade datakunskap i sjuan tyckte jag att det var jättetråkigt. Det var mitt värsta ämne, minns hon. Så småningom blev Malin mer intresserad av att jobba med datorer och nu tycker hon att hon har hamnat helt rätt på Mediateket.

Hon trivdes mycket bra i Forssjö skola och tycker att det känns kul att byta arbetsuppgifter inom samma förvaltning. – Det är superbra att möjligheten finns. Man kan gå vidare och utvecklas utan att byta arbetsgivare helt.

Det roligaste i jobbet är att få lära andra pedagoger, tycker Malin. – Det är så kul när det säger ”klick” – när de plötsligt förstår.

Cecilia Tuohy
Foto: Jan Jonasson

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

 Malin brinner för IT i skolan