Beata Kantak och Sandra Johansson, socialsekreterare

Bilden: Beata Kantak och Sandra Johansson. Foto: Jan Jonasson, Succé.

Beata Kantak och Sandra Johansson är socialsekreterare på socialförvaltningen i Katrineholms kommun. De arbetar med försörjningsstöd, det som förr hette socialbidrag.

Alla har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Ansökan hamnar hos Beata, Sandra och deras kollegor på socialförvaltningen – men det är socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer som styr vilka som är berättigade till försörjningsstöd.
Sandra jobbar med ungdomar. Hon har idag ungefär 65 klienter, hon träffar alla varje månad. Beata arbetar med vuxna, familjer och personer med missbruksproblem och träffar mellan 70 och 80 hushåll varje månad.

För inte så länge sedan fick Beata beröm av en klient just för det personliga mötet. – Det var en klient som hade flyttat hit från en annan kommun, hon tyckte att det var trevligt att komma hit och få träffas på riktigt.

Socionom och beteendevetare

Beata är utbildad socionom, hon utexaminerades förra året. Hon var inte direkt intresserad av att jobba inom enheten för försörjningsstöd på socialförvaltningen. – Nej, jag trodde att det bara var pappersarbete och dessutom tråkiga personer som jobbade med försörjningsstöd. Men jag blev ombedd att komma på en intervju där de berättade om verksamheten. Jag nappade, eftersom man jobbar med personliga möten och dessutom i samverkan med andra verksamheter och myndigheter.

Sandra är beteendevetare. Hon har jobbat på förvaltningen sedan november 2007.

Personligt bemötande är viktigt

Sandra tycker att det personliga bemötandet är avgörande för hur en bra arbetsrelation med klienterna utvecklas. – Det handlar om att vara professionell och respektfull mot personen vi möter samtidigt som vi är tydliga med vilka lagar och riktlinjer vi rättar oss efter.

Beata och Sandra tycker att antalet människor som behöver försörjningsstöd ökat, speciellt det senaste året. – Det finns ju många som inte ens får in en fot på arbetsmarknaden, som går direkt från skolan till oss. De har ingen akassa och en del känner nog att de inte har något att komma med annat än ett tomt CV.

Arbeta bort sig själva

Målet med arbetet på socialförvaltningen är hela tiden att stärka människor på vägen mot egen försörjning. – Vårt jobb är ju faktiskt att arbeta bort oss själva, påpekar Sandra.  

När det går bra för någon är det jättekul, tycker Beata och Sandra. – Ja, när en kollegas klient fick jobb, gick kollegan som på moln hela dagen, skrattar Beata. – Man berörs av personens framgång. På samma sätt berörs de när det inte går så bra för klienterna.

– Om man har testat olika saker och ingenting riktigt fungerar för klienten är det svårt att inte ta med jobbet hem och ligga på natten och fundera på vad man kunde ha gjort annorlunda, säger Sandra.

Ibland svårjobbat

Sandra tycker att socialsekreterarna har ett komplext arbete då de möter människor med olika förutsättningar och bakgrund. Som handläggare måste de förhålla sig till det i varje möte. – Vi måste vara som kameleonter, försöka läsa av personen framför oss och vara på ett sätt som fungerar.

– Ingen dag är den andra lik. Man utvecklas hela tiden, både som person och på ett professionellt plan. Att vi är en så trygg och bra arbetsgrupp som vi är, där vi hittar vårt lugn i det stundtals tuffa arbetet, där vi har vänner att skratta med och att reflektera med.

Text: Cecilia Tuohy

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Läs hela artikeln

 Vi måste vara kameleonter