Arbeta som vikarie i vård och omsorg.

Vikarie inom vård och omsorg

Välkommen som timanställd på Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun. För att du ska bli bokad på arbetspass ska du ange vilken tid du kan arbeta vi bookningssystemet Time Pool.  I detta system kan då också se vilka arbetspass du är bokad på. 

För att du ska veta hur du ska arbeta i Time Pool kan du titta på instruktionsfilmerna. 

Logga in på Time Pool på webben

Filmen visar hur du loggar in på Time Pool via webben. Filmen visar även  ditt schema och dina personliga uppgifter samt hur du tackar ja till arbetspass.

Loading the player ...

 

Inloggningsuppgifter till Time Pool får du via sms från bemanningsenheten.


Gör dig tillgänglig för arbete

I den här filmen får du veta hur du i gör dig tillgänglig i Time Pool via webben. Är du tillgänglig i Time Pool kan du bli bokad på arbetspass. 

Loading the player ...

 

Du ansvarar själv för att lägga in din tillgängliga tid i Time Pool samt att redigera den ifall du får förhinder. Du lägger dig tillgänglig så långt framåt som du vet att du kan arbeta. Vi förväntar oss att kunna få tag i dig när du har lagt dig tillgänglig i systemet.

Om du bokas på ett pass samma dag som arbetspasset börjar får du en förfrågan via sms som du accepterar. Därefter får du sms med arbetsplatsen och vilka tider du ska arbeta samt meddelande om det är något särskilt vi behöver meddela dig. Det är viktigt att du svarar på förfrågan.

Bokas du på ett pass framåt i tiden bokas du direkt. Du får då ett sms med arbetsplatsen och vilka tider du ska arbeta samt meddelande om det är något särskilt du behöver veta.

Om du arbetar inom Personlig assistans får du alltid förfrågan och bemanningsenheten kan behöva lägga dig tillgänglig i Time Pool.

Time Pool i mobilen

Filmen visar hur du arbetar med Time Pool genom mobilappen. Här kan du se dina ditt schema och dina personliga uppgifter samt hur du gör dig tillgänglig för arbete och tackar ja till arbetspass

Loading the player ...


Webbadress till på Time Pool

timepoolweb2016.katrineholm.se

Lön och ändrad arbetstid

För att få lön utbetald måste du ha bokningar för den tid som du arbetat.Om du arbetar längre eller kortare tid än din bokning är det viktigt att duredigerar till den tiden som du har arbetat. Ändringar i arbetstiden anmälerdu direkt till den arbetsplats som du arbetat på.Arbetsplatsen meddelar bemanningsenheten som redigerar bokningenså att din lön blir rätt.

Sjuk eller förhinder

Tänk på att alltid ta bort att du är tillgänglig för arbete om du är sjuk eller inte kan arbeta. Om du av någon anledning inte kan arbeta ett bokat pass måste du meddela bemanningsenheten som då tar bort din bokning och meddelar berörd chef. Det är viktigt att du sjukanmäler/friskanmäler till den enhet där du skulle ha arbetat.

Delegering och körkort

Meddela bemanningsenheten om du får delegering för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på din arbetsplats. Meddela också om du har körkort.

Informationsfolder om Time Pool

I informationsfoldern kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du arbetar i Time Pool. 
Informationsfolder om Time Pool för vikarier

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Bemanningsenheten
Telefon: Äldreomsorg och
funktionshinderområdet: 0150-576 06
Personlig assistans: 0150-575 22
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Nyheter för vikarier