Praktik och examensjobb

Många arbetsplater inom Katrineholms kommuns verksamheter har möjlighet att ta emot elever och studenter för praktik och examensjobb. Här hittar du kortfattad beskrivning av de fövaltningar och verksamheter som kan ha möjlighet att ta emot elever.

Bildningsförvaltningen

Kontaktperson: Vakant
E-post:
Telefon: 0150-570 00

Kommunledningsförvaltningen

Kontaktperson: Karin Rytter 
Telefon: 0150-570 26
E-post: karin.rytter@katrineholm.se

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har VFU-avtal (verksamhetsförlagd utbildning) med Örebro universitet samt Mälardalens högskola och tar emot socionomstuderande därifrån.

Kontaktperson: Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0150-570 00
E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen tar emot praktikanter i begränsad omfattning, exempelvis högskolestuderande inom förvaltningens relevanta verksamhetsområde.

Kontaktperson planering och byggnation: Avdelningschef Erik Bjelmrot
Telefon: 0150-571 96
E-post: Erik Bjelmrot  

Kontaktperson miljö: Avdelningschef Eva Frykman
Telefon:  0150-576 61
E-post: Eva Frykman

Examensjobb: Studenter från Linköpings Universitet till näringslivet i Katrineholm
Kontaktperson Susanne Pettersson, susanne.pettersson@liu.se
Tele:  013-282448

Viadidakt

Gemensam förvaltning för vuxnas lärare, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker.

E-post: info@viadidakt.se 

Vård- och omsorgsförvaltningen

Möjlighet till APU (arbetsplatsförlagdutbildning), VFU (verksamhetsförlagdutbildning), arbetspraktik, språkpraktik,  feriearbetare och sommarkurser.

Kontaktperson: Utvecklingsledare Aina Almberg
Telefon: 0150-48 81 34
E-post: aina.almberg@katrineholm.se

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Kontaktperson: Roger Larsson
Telefon: 0150-577 25
E-post: roger.larsson@vsr.katrineholm.s

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*