Förmåner för dig som anställd

Att ha roligt och utvecklas på jobbet, balans i livet och tid över för familjen är det viktigaste för många som söker jobb. Men en bra lön och en trygg anställning är inte ointressant. Som anställd i Katrineholms kommun har du en rad olika förmåner.

Trygg anställning

Katrineholms kommun är en av de 10 största arbetsgivarna i Sörmland och som tillsvidareanställd hos oss kommer du alltid att matchas mot andra lediga tjänster i kommunen om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Finns det lediga tjänster som motsvarar dina kvalifikationer blir du erbjuden ett nytt jobb hos oss. Om det inte finns någon lösning till fortsatt sysselsättning hos oss omfattas kommunens anställda av omställningsavtalet KOM-KL som ger stöd till omställning på olika sätt till våra anställda. 

Balans i livet

Kommunen ska bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv som möjliggör en meningsfull fritid för våra anställda:

Tillägg till föräldraförsäkring

Om du har varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10% av lönebortfallet under högst 150 kalenderdagar. Tillägget baseras på den lön som du hade den första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Semester

Vi erbjuder förskottssemester till våra anställda och du har totalt 25 semesterdagar per år. När du fyller 40 får du 31 semesterdagar och när du fyller 50 är du uppe i 32 semesterdagar.

Pension

Som anställd hos oss har du ett grundskydd bland annat i form av ålderspension och efterlevnadspension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Flexibel arbetstid

I många av våra verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar kombinationen mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. I de verksamheter där schemaläggning krävs ska detta göras i samverkan med medarbetaren.

Hälsa

Vi uppmuntrar och värnar om den enskilde medarbetarens hälsa. Vi arbetar aktivt på olika sätt i förvaltningarna beroende på hur verksamheten tillåter. Personalavdelningen har två hälsopedagoger som arbetar aktivt med förvaltningarna inom hälsoområdet.

Sjuklön

Om du blir sjuk får du efter sjuklöneperioden på 14 dagar ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Därefter går AFA-försäkringen in.

Sjukförsäkring

Våra anställda är försäkrade via AFA-försäkring när det gäller sjukdom, arbetsskada eller dödsfall.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*