Bra att veta som anställd

Som nyanställd i Katrineholms kommun har du säkert många frågor om vad som gäller dig och din anställning.

Heltid som norm

Alla som börjar arbeta hos oss erbjuds heltidsanställning. Heltid som norm innebär att alla medarbetare ska ha ett anställningsavtal med sysselsättningsgrad på 100 procent. Den medarbetare som vill kan dock välja att arbeta en lägre sysselsättningsgrad. Beslutet om Heltid som norm är en satsning på en jämställd arbetsplats där alla ska kunna leva på sin lön. 

Personalpolitiskt program

Katrineholms kommun har ett personalpolitiskt program som ligger till grund för allt som rör personalpolitik inom kommunen. Programmet är ett övergripande dokument och gäller för kommunens alla arbetsplatser. Syftet med programmet är att ge dig som anställd stöd och vägledning.

I programmet lyfts sju områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva verksamheten:

 • Personaletik
 • Medarbetarskap – ledarskap
 • Personal- och kompetensförsörjning
 • Arbetsmiljö
 • Lön
 • Arbetstid
 • Jämlikhet, jämställdhet och etnisk mångfald

Det finns inga skarpa gränser mellan områdena utan de påverkas av varandra. Det är i en samverkan mellan dessa områden som en god arbetsplats skapas.

Värdegrund

I Katrineholms kommun utgår personalarbetet från vårt Personalpolitiska program där ledorden står för:

 • Respekt
 • Öppenhet
 • Tydlighet
 • Tillit   

 

Kompetensutveckling

För oss är kompetensutveckling en viktig fråga. Kompetensutveckling omfattar inte bara traditionell personalutveckling utan också lärande av annat slag både i arbetet och på fritid.

Flexibilitet

I vår organisation har vi en flexibel syn på arbetstidens förläggning. Vi tycker att det är viktigt att kunna förena arbete och föräldraskap.

Uppföljning

Varje år följer vi upp arbetsmiljön genom enkäter till all personal.

Samverkansavtal

Avtalet ska tillvarata de anställdas kunskap och kompetens och skapa god arbetsmiljö där delaktighet och inflytande sker genom effektiva samverkansformer. Avtalet förutsätter en fortlöpande dialog mellan arbetsgivaren och de anställda och deras fackliga företrädare. 

Var med och påverka

Vi ger dig stora möjligheter att påverka din arbetssituation genom de möjligheter vårt samverkansavtal ger dig. Du har möjlighet att vara med och påverka på:

 • individnivå
 • på arbetsplatsträffar
 • i samverkansgrupper.
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Intranätet Communis