Sveriges viktigaste jobb


Sveriges viktigaste jobb!

Vi erbjuder arbeten som gör skillnad för medborgarna och som är en del i det gemensamma välfärdsarbetet. Det är inom välfärdssektorn som Sveriges viktigaste jobb finns. Katrineholms kommun har det gemensamma uppdraget där medborgarnas intresse och behov ligger till grund. Med ca 100 olika yrkesroller möter kommunen uppdragen med att också vara en attraktiv kommun där ”Läge för liv & Lust” har en viktig roll.

Vision 2025 – Läge för liv & lust

Läge för Katrineholms kommun innebär dels det geografiska läget och att arbeta ständigt med att befinna sig rätt i både tid och utveckling för medborgarna, med kommunikation för näringsliv och nyföretagande, kultur och föreningsliv till generell livskvalité.

Liv står för tillväxt och utveckling där folkliv präglas av stolthet och gemenskap. Med ett starkt företagande blomstrar näringslivet och gör Katrineholms kommun till en attraktiv kommun där kultur och förening har ett stort utrymme för kommuninvånarna.

Lust ger uttryck för en vilja och handlingskraft där kreativiteten är drivkraften. I arbete, lärande, god mat, lek och idrott samt gemenskap skapar också en lust till det vi lever för och det vi lever av.

I kommunen arbetar idag ca 3 000 personer där 120 är chefer. 80 % är kvinnor och 20 % är män. De vanligaste yrkena finns inom skola, vård och omsorg. Många arbetar inom teknik, gator, vägar och parker. Administratörer, socialsekreterare, bibliotekarie, kock/kokerska, badmästare, jurist till ekonom är några av de 100 yrkesroller som finns. Kommunen ser till att rätt kompetens och yrkesroll finns för att möta servicen inom kommunen. 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*