Likabehandlingsplan

Alla på förskolan Karossen ska känna sig trygga och respekterade. Förskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Klicka här för att öppna förskolan Karossens likabehandlingsplan. 

Klicka här för att öppna kortversion av förskolan Karossens likabehandlingsplan.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*