Styrdokument

Bryggan är inte en skola och behöver därför inte följa de kurs- och läroplaner som skolan följer. Bryggan är en mottagningsenhet som kartlägger tidigare kunskaper, men jobbar också för att skapa en bra grund för kommande skolstudier.

Vårt främsta uppdrag är att kartlägga steg 1 och 2 utifrån Skolverkets dokument och riktlinjer. Vi ska också samordna den studiehandledning och undervisning som eleven får på sitt hemspråk. Inom åtta veckor sker kartläggningen i steg 1 och 2 och därefter ansvarar den skola som eleven skrivs in på för kartläggningen i steg 3. Bryggan fortsätter att ansvara för elevens undervisning i modersmålet tills dessa att eleven slutat gymnasiet och fortsätter att ansvara för studiehandledningen under de första två åren som eleven är berättigad till stöd. Efter det så ansöker skolan om vidare studiehandledning vid behov.

Förutom vårt huvuduppdrag har vi andra gemensamma planer och styrdokument att förhålla oss till. Du kan hitta dem i menyn till vänster.

Skicka ett tips om sidan till någon
Mottagningsenheten Bryggan
Postadress: Stora Malmsvägen 5, 641 50 Katrineholm
Telefon: Expedition 0150-48 82 17. Enhetschef 0150-48 82 48.
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Mottagningsenheten Bryggan
* = Obligatorisk uppgift
*