Skolan

I Katrineholms kommun finns en mottagningsenhet för elever i grundskolan som heter Bryggan. Bryggans verksamhet finns i stadsdelen Nävertorp i Katrineholm. Bryggan ansvarar också för den studiehandledning och modersmålsundervisning som eleverna får sina första år i Sverige.

Högst åtta veckor på Bryggan

Bryggan är en sluss för nyanlända barn och ungdomar. Alla nyanlända elever ska få en likvärdig utbildning utifrån sina individuella behov och förutsättningar samt på samma villkor som för alla andra. Vårt uppdrag är att inom åtta veckor kartlägga tidigare kunskaper för att rektorerna ska kunna placera eleven i rätt årskurs och kunna planera vilka resurser som ska sättas in.

Nya elever kommer till enheten under hela året. Pedagogerna individualiserar undervisningen i sina klasser för att möta elevernas behov. Vi jobbar utifrån att ta tillvarata de kunskaper och erfarenheter som de nyanlända barnen och ungdomarna har med sig, samtidigt som vi ger en god introduktion i svensk skola och samhälle samt en god grund i svenska språket.

När kartläggningen är klar och eleven fått grundläggande information om svensk skola flyttar eleven till sin ordinarie skola.

Trygghet i skolan

För att barn och föräldrar ska känna sig trygga på Bryggan så tydliggör och förklarar vi vår verksamhet, vi använder tolk vid behov och vi översätter informationsmaterial till samtliga språk som finns bland våra elever. Våra modersmålslärare erbjuder studiehandledning på modersmålet.

Vi arbetar för att alla elever oberoende av kön, ålder och etnicitet ska känna gemenskap, trygghet, samhörighet, tolerans och glädje. Vi uppmuntrar elevernas olikheter och genusperspektiv genomsyrar verksamheten.

Översatt information om Bryggan

Skicka ett tips om sidan till någon
Mottagningsenheten Bryggan
Postadress: Stora Malmsvägen 5, 641 50 Katrineholm
Telefon: Expedition 0150-48 82 17. Enhetschef 0150-48 82 48.
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Mottagningsenheten Bryggan
* = Obligatorisk uppgift
*