Modersmål

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden. Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål. Ungefär 950 elever i Katrineholms kommun deltar i modersmålsundervisningen varje läsår.Bryggan ansvarar för kommunens modersmålsundervisning. I länklistan till vänster finns alla våra språk representerade med lärare och gruppscheman.

 

Läs mer om modersmålsundervisning

på skolverkets hemsida:

Rätten till att utveckla sitt modersmål

Grundskolans kursplan i modersmål

Gymnasieskolans kursplan i modersmål

Skicka ett tips om sidan till någon
Mottagningsenheten Bryggan
Postadress: Stora Malmsvägen 5, 641 50 Katrineholm
Telefon: Expedition 0150-48 82 17. Enhetschef 0150-48 82 48.
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Mottagningsenheten Bryggan
* = Obligatorisk uppgift
*