Tjej och kille

Utbildning och kompetensutveckling

Utbildning för vuxna ordnas i olika former, på olika nivåer och av olika anordnare. Det kan vara statliga och kommunala utbildningar för vuxna, arbetsmarknadsutbildningar som anordnas av Arbetsförmedlingen, utbildningar på högskolor och universitet samt studiecirklar eller fritidskurser för privatpersoner som hålls av studieförbund. I Katrineholms och Vingåkers kommuner ansvarar Viadidakt för kommunernas vuxenutbildning. Vi hjälper dig också att hitta rätt utbildning hos andra anordnare. Hos oss kan du få hjälp med:

  • Grundläggande vuxenutbildning,
  • Gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning,
  • Lärlingsutbildning,
  • Särskild utbildning för vuxna som är vuxenutbildning för personer med särskilda behov,
  • Utbildning i svensk för invandrare (SFI),
  • Samhällsorientering för nyanlända,
  • Kurser och program på högskolenivå och yrkeshögskola.

Högskolestudier på hemmaplan

Tillsammans med olika högskolor och universitet erbjuder Viadidakt också kurser och program på högskolenivå.

Lokalmöjligheter för dig som studerar

Viadidakt har också olika stöd och service till våra olika utbildningsformer. Det är till exempel neutral studie- och yrkesvägledning, stöd till dig med läs- och skrivsvårigheter samt studielokaler och teknisk utrustning.

 

 
Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*