Pågående projekt

Stora delar av Viadidakts verksamheter är i projektform. Här kan du läsa mer om en del av de projekt och satsningar som Viadidakt bedriver i egen regi eller tillsammans med andra aktörer.

  • Avslutade projekt

    Här kan du läsa beskrivningar och slutrapporter för projekt som är avslutade.
  • FogelstadAkademin

    FogelstadAkademin som drivs av Viadidakt är ett samlingsnamn för utbildningar och seminarier i Fogelstadanda om samhällsfrågor och demokrati.
  • Projekt IBIS

    IBIS är ett länssammanhållet projekt i Sörmland som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF där Viadidakt är en aktör för Katrineholms och Vingåkers kommuner. Målgruppen är invandrare som har uppnått SFI-nivå B och är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Projekttid: mars 2016 till 31 december 2018.
Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*