Kultur- och turismnämnden

Kultur- och turismnämnden arbetar med ett brett kulturutbud, med möjligheter till eget kulturskapande samt attraktiva evenemang, som ska bidra till att invånare väljer att stanna på orten och attrahera nya invånare.

Kultur- och turismnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten, den allmänna biblioteksverksamheten och för den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Turismverksamheten marknadsför orten/platsen och bidrar till att skapa arbetstillfällen och därmed också skatteintäkter.

Kultur- och turismnämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.
 
Kultur- och turismförvaltningen lyder under Kultur- och turismnämnden.

Nämndens ordförande är Cecilia Björk (S).

Skicka ett tips om sidan till någon
Kultur- och turismnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 34
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kultur- och turismnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*