29 maj 2013

Bildningsnämndens beslut i korthet den 28 maj 2013

Detta är en sammanfattning av några beslut som togs på bildningsnämndens senaste sammanträde. Du kan läsa besluten i sin helhet i protokollet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Läs mer om ärendena i sammanträdeshandlingarna via ingången Kallelser och protokoll i vänstermenyn.

Handlingsplan mot frånvaro

Bildningsförvaltningen fick i uppdrag att - tillsammans med socialförvaltningen - uppdatera den nuvarande handlingsplanen mot frånvaro i grundskolan och gymnasieskolan. Den ska återrapporteras vid sammanträdet den 17 december.

Utdelning från minnesfond

Bildningsnämnden beslutade om utdelning från Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond. Följande program inom gymnasieskolan får del av pengarna som ska gå till studieresor:

  • El- och energiprogrammet, 20 000 kronor
  • Fordons- och transportprogrammet, 20 000 kronor
  • Industritekniska programmet, 20 000 kronor
  • Naturvetenskapsprogrammet, 20 000 kronor
  • Tekniska programmet, 20 000 kronor.

Delegationsordning

Bildningsnämnden beslutade om en reviderad delegationsordning.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*