Viadidaktnämnden

Tid:Måndagen den 25 april kl. 09:00
Plats:KTS-salen, Drottninggatan 18 Karineholm 

 

Nr Ärende 

1. Upprop

 2. Val av justerare 

 3. Fastställande av dagordning 

4. TEMA - Ungdomar

5. Verksamhetsinformation

6. Information - KS Regeringsbeslut

7. Information - Delredovisning till Skolinspektionen 

8. Information - Revisionsrapport Granskning av integration och självförsörjning

9. Månadsrapport 201603

10. Revidering av delegationsordning för Viadidakt 

11. Delegationsbeslut Viadidakt 2016-04-25

12. Meddelanden Viadidaktnämnden 2016-04-25


Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*