Viadidaktnämnden

Tid: Måndagen den 5 december kl. 09:00
 

Plats: Åbrogården, Vingåker 

 

Nr Ärende 

1.  Upprop

2.  Val av justerare

3.  Fastställande av dagordning

4.  TEMA - Tuna

5. Verksamhetsinformation

6. Månadsrapport oktober 2016

7. Viadidaktnämndens plan med budget 2017

8. Strategi och handlingsplan för digitalt och flexibelt lärande

9. Delegationsbeslut Viadidaktnämnden 2016-12-05

 


Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*