Viadidaktnämnden

Tid: Måndagen den 6 februari 2017, klockan 9.00
 

Plats: KTS-salen, Vita-Huset, Katrineholm

Nr   Ärende 

1.    Upprop

2.    Val av justerare

3.    Fastställande av dagordning

4.    Verksamhetsinformation

5.    Viadidaktnämndens årsredovisning 2016

6.    Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2016

7.    Yttrande över remiss av övergripande granskning av intern kontroll Katrineholms kommun

8.    Internkontrollplan för Viadidaktnämnden 2017

9.    Strategi för högre studier 2017-2018

10.  Delegationsbeslut - Yttrande över remiss Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

11.  Meddelanden Viadidaktnämnden 2017-02-06

Gunilla Magnusson
Ordförande


Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*