Viadidaktnämnden

Tid: Måndagen den 21 augusti 2017, klockan 9.00
 

Plats: KTS-salen, Katrineholm

Nr   Ärende 

1.    Upprop

2.    Val av justerare

3.    Fastställande av dagordning

4.    Verksamhetsinformation

5.    Viadidaktnämndens underlag för övergripande plan med budget 2018

6.    Antagande av riktlinjer för studiestartsstöd

7.    Meddelanden

8.    Övrigt

Gunilla Magnusson
Ordförande


Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*