Viadidaktnämnden

Tid: Måndagen den 12 juni 2017, klockan 9.00
 

Plats: Åbrogården Vingåker

Nr   Ärende 

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA - Högre studier

5. Verksamhetsinformation

6. Delegationsordning för Viadiaktnämnden

7. Information - Budgetprocess 2018

8. Delegationsbeslut

9. Utdelning av Viadidaktnämndens kvalitetspris

Gunilla Magnusson
Ordförande


Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*