Viadidaktnämnden

Tid: Måndagen den 24 april 2017, klockan 9.00
 

Plats: Arbetsmarknadsenhetens lokaler i Värmbol, Dalgatan 13 A, Katrineholm

Nr   Ärende 

1.   Upprop

2.   Val av justerare

3.   Fastställande av dagordning

4.   Verksamhetsinformation

5.   Månadsrapport februari

6.   Kvalitetsredovisning för Viadidakt Vuxnas lärande avseende helåret 2016

7.   Strategi för högre studier 2017-2018

8.   Viadidaktnämndens kvalitetspris 2017

9.   Flytt av sammanträdesdag för Viadidaktnämnden

10. Val av personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden

11. Yttrande över remiss Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun

12. Delegationsbeslut vuxenutbildning 2016-10-18 -- 2017-03-22.

13. Meddelanden Viadidaktnämnden 2017-04-24

Gunilla Magnusson
Ordförande


Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*