Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 26 januari 2017, klockan 13.15
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Information om Kostnad per brukare (Ensolution)
 5. Aktuell information från verksamhetschefer
 6. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2016
 7. Redovisning av delegationsbeslut
 8. Öppet sammanträde från klockan 15 med allmänhetens frågestund
 9. Yttrande över förslag till kemikalieplan 2017-2020
 10. Redovisning av inkomna domar 2016
 11. Yttrande över inriktningsdokument för inköp
 12. Internkontrollplan för 2017
 13. Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten
 14. Meddelanden

Ulrica Truedsson
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar