Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Fredagen den 28 april 2017, klockan 8.30
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Presentation av 2016 års resultat Kostnad per brukare (KPB)
 5. Redovisning av arbetsmijöenkät 2016 
 6. Aktuell information från verksamhetschefer
 7. Rapportering av ej verkställda beslut första kvartalet 2017
 8. Redovisning av delegationsbeslut
 9. Öppet sammanträde från klockan 11 med allmänhetens frågestund
 10. Yttrande över motion om äldredag för politiker
 11. LS 2 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brist i utförande av insats)
 12. LS 4 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (utebliven insats)
 13. LS 5 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (bristande bemötande, bristande dokumentation)
 14. Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 för personligt ombud
 15. Rekryterings- och kompetensförsörjningsplan 2017
 16. Meddelanden

Ulrica Truedsson
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar