Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 28 september 2017, klockan 10
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Information - LSS
 5. Aktuell information från verksamhetschefer
 6. Redovisning av delegationsbeslut
 7. Öppet för allmänheten från klockan 11 med allmänhetens frågestund
 8. Delårsrapport perioden januari-augusti 2017
 9. Översyn av nämndens riktlinjer för föreningsstöd
 10. Återkoppling av hur 2016 års kvalitetspris har använts
 11. Val av nya kontaktpolitiker för Lövåsgårdens korttidsboende, Strandgården och barn & ungdom
 12. Val av ny ersättare i enskilda utskottet
 13. Meddelanden

Ulrica Truedsson
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar