Valnämnden sammanträder

Tid: Tisdag den 8 april 2014, klockan 15

Plats: KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Protokolljustering

4. Fastställande av bemanning av vallokaler vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

5. Fastställande av arvoden och ersättningar till röstmottagare vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

6. Beslut om placering av valsedlar i röstningslokaler och valllokaler i samband med Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

7. Beslut om valskjutsar vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

8. Information om förslag utökad förtidsröstning vid de allmänna valen den 14 september 2014

9. Verksamhetsinformation
   a.  Förtidsröstning inkl. institutionsröstning
   b.  Organisation
   c.  Vallokaler
   d.  Information och utbildning av röstmottagare
   e.  Information till allmänheten
   f.  Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling

10. Övriga frågor


Roger Ljunggren                              Per Johansson
Ordförande                                      Sekreterare    

               

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*