Socialnämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 19 april 2017, kl. 15:00

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Nr Ärende

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA - Ungdomsenheten

5 -10 Sekretessärenden

11. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, första kvartalet 2017

12. Yttrande över revisionsrapport - placering av barn och unga i HVB hem

13.Verksamhetsinformation

14. Anmälan av delegationsbeslut

15. Meddelanden

 

Pat Werner

Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*