Socialnämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 20 april 2016, kl. 15:00

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Nr Ärende

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA - Vårdnadsöverflytt

5 - 8 Sekretessärenden

9. Återrapport från uppdraget om samordnad vård och omsorg på hemmaplan för individer med samsjuklighet

10. Ansökan om medel från integrationsfonden

11. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - första kvartalet 2016

12. Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2016

13. Verksamhetsinformation

14. Anmälan av delegationsbeslut socialnämnden 2016-04-20

15. Meddelanden socialnämnden 2016-04-20

 

Pat Werner

Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*