Socialnämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 17 maj 2017, kl. 15:00

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Nr Ärende

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA - Vårnäs

5 -11 Sekretessärenden

12. Utdelning socialnämndens föreningsbidrag 2017

13. Överenskommelse ensamkommande 

14.Verksamhetsinformation

15. Delegationsbeslut

16. Meddelanden

 

Pat Werner

Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*