Socialnämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 19 oktober 2016, kl. 15:00

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Nr Ärende

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Sekretessärende

5. TEMA - Öppenvården

6. TEMA - Vinka In

7. Sammanträdesdagar 2017

8. Verksamhetsinformation

9. Delegationsbeslut socialnämnden 2016-10-19

10. Meddelanden socialnämnden 2016-10-19

Pat Werner

Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*