Socialnämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 7 december 2016, kl. 15:00

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Nr Ärende

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA - Mercur

5. Sekretessärende

6. Sekretessärende

7. Sekretessärende

8. Sekretessärende

9. Sekretessärende

10. Nämndens plan med budget 2017

11. Verksamhetsinformation

12. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - tredje kvartalet 2016

13. Anmälan av delegationsbeslut Socialnämnden 2016-12-07

14. Meddelanden Socialnämnden 2016-12-07

 

Pat Werner

Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*