Service- och tekniknämnden sammanträder

Tid: Torsdag den 29 september 2016, kl. 13:15 

Plats: Jakobsdal, Vingåkersvägen 18

1.    Upprop

2.    Val av justerare

3.    Fastställande av dagordning

4.    Yttrande över remiss Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

5.    Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2016

6.    Ändrad gräns för tättbebyggt område inom Katrineholms tätort

7.    Nya verksamhetslokaler - muntlig information

8.    Lägesrapport om föreningsbidrag - muntlig information

9.    Återrapportering om nattfastemätning 2016 - muntlig information

10.  Aktuell verksamhetsinformation

11.  Delegationsbeslut service- och tekniknämnden

Anneli Hedberg
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*