Service- och tekniknämnden sammanträder

Tid: Torsdag den 18 maj 2017, kl. 13:15 

Plats: Jakobsdal, Vingåkersvägen 18

1.  Upprop

2.  Val av justerare

3.  Fastställande av dagordning

4.  Tema
     - Kundenkäter
     - Summerclub

5.   Motion om traditionell husmankost

6.   Delrapportering av vägvisningplan

7.   Hastighetplan för Katrineholms kommun

8.   Förslag till omfördelning i investeringsbudget för 2016-2017

9.   Information
      - Rådmannen
      - Verksamhetsinformation

10.   Månadsrapport

11.   Anmälan av delegationsbeslut

12.   Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-05-18

Anneli Hedberg
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträde 18 maj, 2017