Service- och tekniknämnden sammanträder

Tid: Torsdag den 24 augusti 2017, kl. 13:15 

Plats: Jakobsdal, Vingåkersvägen 18

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Tema

   -Energi Backavallen

   -Tennishallen

5. Service- och tekniknämndens underlag för övergripande plan med budget 2018

6. Utredning städorganisation

7. Informationspunkter

   -Månadsrapport juli

   -Nattfastemätning

   -Verksamhetsinformation

8. Anmälan av delegationsbeslut

9. Meddelanden

Anneli Hedberg
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*