Service- och tekniknämnden sammanträder

Tid: Torsdag den 8 december 2016, kl. 13:15 

Plats: Jakobsdal, Vingåkersvägen 18

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Yttrande Avfallsplan 2018 – 2022

5. Yttrande över Revisionsrapport - granskning av nämndernas beredningsprocesser

6. Remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun

7. Service- och tekniknämndens reviderade föreningsbidrag

8. Yttrande över detaljplan för Ragnars gärde del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl. Forssjö Katrineholms kommun

9. Yttrande över remiss kemikalieplan för Katrineholm 2017 – 2020

10. Service- och tekniknämndens plan med budget 2017

11. Aktuell information från verksamheten

12. Månadsrapport STF oktober 2016

13. Delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2016-12-08

14. Meddelanden service- och tekniknämnden 2016-12-08

 

Anneli Hedberg

Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*