Kultur- och turismnämnden sammanträder

Tid: Tisdagen den 6 februari kl 16.00
Plats: Hörsalen, kulturhuset Ängeln 
Sammanträdet är öppet för allmänheten

Ärenden

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Fastställande av dagordning
4. Kultur- och turismnämndens budget 2017
5. Kultur- och turismnämndens sammanträdestider 2017
6. Delegationsrapport konstinköp och föreningsbidrag
7. Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar
8. Katrineholms-Kuriren 100 år - namngivning
9. Övriga frågor

  Cecilia Björk, ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kultur- och turismnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 34
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Administrativ chef Britt-Marie Bengtsson
Telefon: 0150-576 34
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kultur- och turismnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*