Kultur- och turismnämnden sammanträder

Tid: Tisdagen den 23 februari kl 16.00
Plats: Hörsalen, kulturhuset Ängeln 
Sammanträdet är öppet för allmänheten

Ärenden

1. Årsredovisning med kommentar och bokslut 2015
2. Överflyttnig av investeringsmedel från 2015 till 2016
3. Handlingsplan för en hållbar jämställdhetsintegrering inom kultur- och turismförvaltningen 2016-2017
4. Internkontroll rapport 2015
5. Internkontroll plan 2016
6. Delegationsrapport konstinköp och föreningsbidrag
7. Delegationsrapport förvaltningschef
8. Delegationsordning 2016
9. Bidragsbeslut särskilt kulturstöd
10. Redovisning driftprojekt 2015
11.Anpassning av kultur- och turismnämndens budgetram 2016
12. Delegationsrapport EU-projekt.
13. Informationsärenden
14. Övriga frågor

  Cecilia Björk, ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kultur- och turismnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 34
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Administrativ chef Britt-Marie Bengtsson
Telefon: 0150-576 34
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kultur- och turismnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*