Kultur- och turismnämnden sammanträder

Tid: Tisdagen den 21 februari kl 16.00
Plats: Hörsalen, kulturhuset Ängeln 
Sammanträdet är öppet för allmänheten

Ärenden

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Årsredovisning 2016

5. Överflyttning av investeringsmedel

6. Interkontrollrapport 2016

7. Internkontrollplan 2017

8. Delegation - konstinköp

9. Delegationsrapport - tillförordnad förvaltningschef

10. Bidragsbeslut - Särskilt kulturstöd

11. Yttrande över revisionsrapport - granskning av nämndernas beredningsprocesser

12. Yttrande över revisionsrapport - Översiktlig granskning av interkontroll

13. Motion om bevarandet av Gamla Vattentornet

14. Öppettider Kulturhuset Ängeln

15. Biblioteksplan 2017

16. Studieresa 2017

17. Utredning grundbidrag

18. Rapporter

19. Övriga frågor

 

 

  Cecilia Björk, ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kultur- och turismnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 34
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Administrativ chef Britt-Marie Bengtsson
Telefon: 0150-576 34
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kultur- och turismnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*