Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 28 september 2016, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde
      - Allmänt
      - Svensk näringslivsranking

2.    Personalredovisning

3.    Fokusområde: Jobb och egenförsörjning

4.    Extra tjänster

5.    Ny brandstation

6.    Svar på motion om dubbel markanvisning

7.    Redovisning av obesvarade motioner per den 15 september 2016

8.    Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2016

9.    Återrapportering från uppdraget om samordnad vård och omsorg på hemmaplan för individer med samsjuklighet

10.  Nytt äldreboende, återrapportering

11.  Nybyggnation av skolor - återrapportering

12.  Återrapportering - Uppdrag Sportcentrums utveckling

13.  Finansiering av nationell stödfunktion på SKL för utveckling av mer kunskapsbaserad socialtjänst

14.  Yttrande över Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

15.  Omdisponering av investeringsmedel inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde

16.  Köpeavtal för del av fastigheten Vägskälet 17:1omfattande en yta på ca 7356 kvm

17.  Bidrag till musikfestival för mogna

18.  Anmälan av delegationsbeslut

19.  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

20.  Meddelanden 

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*