Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 30 augusti, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde
       - Allmänt
       -Befolkningsstatistik

2.    Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

3.    Katrineholm summer camp

4.    KFUMs Triangelföreningen

5.    Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2

6.    Förslag till VA-taxa för Katrineholms kommun

7.    Förvärv av aktier i Inera AB

8.    Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar

9.    Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4

10.   Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun

11.   Förändring av ansvarsområden - kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen

12.   Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS 1.04

13.   Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda med mera

14.   Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

15.   Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

16.   Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018

17.   Överenskommelse mellan Katrineholms kommun och Katrineholms idrottsallians

18.   Ansökan om medlemskap i Västra Stambangruppen

19.   Revidering av uppdrag - Översyn av samverkan i gemensam nämnd

20.   Nämndens underlag för övergripande plan med budget - kommunstyrelsen 2018

21.   Medel för arbete etablering av Amazon Web Services

22.   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

23.   Trygghetsvakter/ordningsvakter i Katrineholm

24.   Näringslivrådets sammansättning 2017 - 2018

25.   Deklarationsombud

26.   Borgerlig begravningsförrättare

27.   Anmälan om delegationsbeslut

28.   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

29.   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

30.   Meddelanden

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*