Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 26 april, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.   Kommunstyrelsens ansvarsområde
     - Allmänt
     - Digitalisering
     - Studenteventet

2.   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

3.   Fokusområde - Hälsofrämjande arbetsplats och minskad sjukfrånvaro

4.   Extratjänster

5.   Årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

6.   Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland

7.   Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

8.   Svar på motion om den politiska organisationen

9.   Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd

10. Svar på motion om förbud mot tiggeri

11. Enledigande och val av ny ledamot i folkhälsoutskottet

12. Entledigande och val av ny ersättare i folkhälsoutskottet

13. Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens ansvarsområde

14. Återrapportering uppdrag - Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms gymnasie- och högstadieskolor

15. Återrapportering uppdrag - förslag på möteslokaler

16. Återrapportering uppdrag - Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler

17. Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020

18. Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

19. Anmälan om delegationsbeslut

20. Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

21. Meddelanden

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*