Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 11 oktober, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1. Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Katrineholms kommun

 

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*