Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 30 november 2016, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde
       - Allmänt
       - Befolkningsstatistik
       - Katrineholm 100
       - Evenemangskalender

2.    Ekonomisk utfallsprognos och personalreovisning för Katrineholms kommun

3.    Sörmlandsidrotten "Summerclub"

4.    Svar på motion om att starta bilpool

5.    Delårsrapport 2016 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

6.    Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

7.    Delårsrapport 2016 från Vårdförbundet Sörmland

8.    En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2017 - 2019

9.    Mälardalstaxan

10.  Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun - del landsbygd för antagande

11.  Överlåtelse av aktier

12.  Begäran om entledigande från uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

13.  Markanvisning avseende byggnation för bostadsändamål vid Eriksbergsvägen, Duvestrand och Luvsjön

14.  Anmälan om delegationsbeslut

15.  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

16.  Meddelanden

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*