Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 18 september, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga

2.    Protokollsjustering

3.    Sammanträdets laga tillkomst

4.    Entledigande av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

5.    Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2

6.    Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun

7.    VA-taxa för Katrineholms kommun

8.    Förvärv av aktier i Inera AB

9.    Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar

10.  Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4

11.  Förändring av ansvarsområden - kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen

12.  Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS 1.04

13.  Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda med mera.

14.  Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

15.  Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

16.  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018

17.  Interpellation om bostadssituationen i Katrineholms kommun

18.  Motion om hälsovård i arbetstiden

19.  Motion om förstudie av parkeringshus

20.  Motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

21.  Meddelande

Torgerd Jansson     Marie Sandström Koski
Ordförande            Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*