Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 15 maj, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga

2.    Protokollsjustering

3.    Sammanträdets laga tillkomst

4.    Val av ledamot i bildningsnämnden

5.    Entledigande av ersättare i bildningsnämnden

6.    Entledigande och val av ledamot i valnämnden

7.    Nominering av styrelseledamöter till Katrineholms Entreprenörscentrum

8.    Årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

9.    Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

10.   Svar på motion om den politiska organisationen

11.   Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd

12.   Svar på motion om förbud mot tiggeri

13.   Bordlagd fråga -Fråga om mikroplaster och konstgräsplaner

14.   Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland

15.   Interpellation om förändringar inom vård- och omsorg

16.   Meddelanden

Torgerd Jansson     Marie Sandström Koski
Ordförande            Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*