Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 16 januari, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga

2.    Protokolljustering

3.    Sammanträdets laga tillkomst

4.    Val av ny ledamot i Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB

5.    Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

6.    Förslag om försöksverksamhet med trygg hemgång

7.    Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt)

8.    Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter - medel för inköp av fastigheten Abborren 6

9.    Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2016

10.  Svar på motion om att starta servicepunkter

11.  Motion om att producera egen el via solceller

12.  Tillkommande ärenden

Torgerd Jansson     Marie Sandström Koski
Ordförande            Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*