Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 21 augusti, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga

2.    Protokollsjustering

3.    Sammanträdets laga tillkomst

4.    Entledigande och val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden

5.    Entledigande och val av ersättare i kultur- och turismnämnden

6.    Avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten

7.    Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB

8.    Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda 

9.    Trafikstrategi Katrineholms kommun

10.   Parkeringsstrategi Katrineholms kommun

11.   Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland

12.   Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen

13.   Svar på motion om planer för fler laddstationer

14.   Svar på motion om traditionell husmanskost

15.   Interpellation om ung omsorg - möte mellan generationer

16.   Meddelanden

Torgerd Jansson     Marie Sandström Koski
Ordförande            Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*