Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 19 juni, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga

2.    Protokollsjustering

3.    Sammanträdets laga tillkomst

4.    Val av ersättare i service- och tekniknämnden

5.    Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun

6.    Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun

7.    Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

8.    Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

9.    Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB

10.   Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

11.   Fastställande av 2018 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

12.   Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster

13.   Svar på motion om ställplatser för husbilar

14.   Svar på motion om äldredag för politiker

15.   Svar på motion om granskning av delegationsbeslut

16.   Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner

17.   Fråga om jämställdhet och jämlikhet

18.   Interpellation om ung omsorg - möte mellan generationer

19.   Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret

20.   Meddelande

Torgerd Jansson     Marie Sandström Koski
Ordförande            Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*