Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 24 oktober, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga
2.    Protokolljustering
3.    Sammaträdets laga tillkomst
4.    Val av ledamot i service- och tekniknämnden
5.    Entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och turismnämnden
6.    Entledigande och val av ny ersättare i viadidaktnämnden
7.    Entledigande av ersättare i socialnämnden
8.    Delårsrapport per den 31 augusti 2016 för Katrineholms kommun
9.    Redovisning av obesvarade motioner per den 15 september 2016
10.  Svar på motion om dubbel markanvisning
11.  (Ny) Interpellation om att anlägga en djurkyrkogård - med svar
12.  (Ny) Interpellation om delegationsbeslut hanteras inom lagen för likställighet - med svar
13.  Fråga om uppföljning av frånvaro efter semestern
14.  Fråga om hur det går med giftinventeringen och kemikalieplanen
15.  Motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet
16.  Motion om ställplatser för husbilar
17.  Meddelanden
18.  Tillkommande ärenden

Torgerd Jansson Marie Sandström Koski
Ordförande  Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*