Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 18 september, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1. Allmänhetens fråga

2. Protokollsjustering

3. Sammanträdets laga tillkomst

4. Entledigande av ledamot och tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden

5. Entledigande av ledamot i kulturnämnden

6. Begäran om entledigande som huvudman i Sparbanken Sörmland

7. Begäran om entledigande som ersättare i valnämnden

8. Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Katrineholms kommun

9. Redovisning av obesvarade motioner

10. (Ny) Fråga om anordnande av språkbiennal

11. Motion om Kafé Fullmäktige

12. Motion om anordnande av en demokratidag

Torgerd Jansson     Marie Sandström Koski
Ordförande            Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*