Kommunfullmäktige sammanträder 22 augusti 2016

1.

Regionstyrelsen har för denna mandatperiod inrättat en beredning för en jämlik hälsa. Beredningen vill få tillfälle att berätta om sitt uppdrag (preliminärt den 22/8) samt om Sörmlandsstrategin som ett folkhälsodokument och gemensam plattform för länets arbete med att skapa jämlika förutsättningar för en god hälsa

2.

Allmänhetens fråga

3.

Protokollsjustering

4.

Sammanträdets laga tillkomst

5.

Val av borgerlig begravningsförrättare

6.

Färdigställande av kvarteret Hästen

7.

Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

8.

Taxa kollektivtrafiken (Sörmlandstaxan)

9.

Utökade investeringsmedel för bro Djulö kvarn

10.

Årsredovisning 2015 - Vårdförbundet Sörmland

11.

Fastställande av 2017 års budget  för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

12.

Svar på motion om att Katrineholms kommun deltar i Europeiska trafikantveckan

13.

Svar på motion om nya biståndskriterier för äldre som söker äldreboende

14.

Svar på motionen Skolmotion

15. Ny Motion om att starta bilpool
16. Tillkommande ärenden
 
 
Torgerd Jansson, ordförande     Marie Sandström Koski, sekreterare  
Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*