Bygg- och miljönämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 20 april 2016, klockan 14.00
Plats: Trädgårdsgatan 1, plan 3, rum 611

Ärenden

 1. Information
 2. Redovisning av delegationsbeslut
  Plan
 3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning
 4. Avskrivning av inaktuella planuppdrag
 5. Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten XXXXX,Katrineholms kommun – planuppdrag
  Strandskyddsdispens
 6. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av växthus medförråd (redskapsbod) inom fastigheten XXXXX, Katrineholmskommun
  Bygglov och rivningslov 
 7. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (förråd) och fasadändring inom fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun
 8. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (förråd) inom fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun.
 9. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av garage inom fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun
 10. Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelgarage och uppsättningav skylt samt rivning av befintlig pendulabox inom fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun
 11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivningslov för rivning av del av befintlig vinkelstation inom fastighetenXXXXX, Katrineholms kommun
 12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus inom fastighetenXXXXX, Katrineholms kommun
 13. Ansökan om rivningslov för fritidshus samt bygglov för nybyggnadav fritidshus inom fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun
 14. Ansökan om rivningslov för fritidshus samt bygglov för nybyggnadav fritidshus inom fastigheten XXXXX, Katrineholms kommun
  Tillsyn
 15. Byggsanktionsavgift för att ha tagit byggnad i bruk innan slutbesked, fastigheten Barken 29, Katrineholms kommun
  Miljö 
 16. Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016
 17. Förslag till yttrande angående remiss gällande Förslag till nationella regler för högflourerade ämnen i brandsläckningsskum
  "Förslag till nationella regler för högflourerade ämnen i brandsläckningsskum"
  Allmänt
 18. Meddelanden

Martin Edgélius, Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Bygg- och miljönämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bygg- och miljönämnden
* = Obligatorisk uppgift
*