Bygg- och miljönämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 2 november 2016, klockan 14.00
Plats: Trädgårdsgatan 1, plan 3, rum 611

Ärenden

 1. Information
 2. Redovisning av delegationsbeslut
  Plan
 3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriterings- ordning 
 4. Planuppdrag – detaljplan för Duvestrand, fastigheterna Nävertorp 5:1, del av Räfsan 3 m.fl. 
 5. Planuppdrag – detaljplan för ny skola på norr, del av fastigheten Gersnäs 3:8
 6. Utställning - detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl.
 7. Granskning – detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl.
  Bygg
 8. Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga inom fastigheten XXXXX
 9. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten XXXXX
  Miljö
 10. Förslag till kemikalieplan för Katrineholm 2017-2020
 11. Avgift för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, XXXXX
  Allmänt
 12. Sammanträdesdagar 2017
 13. Klimatfamiljer
 14. Energi- och klimatrådgivning 2017
 15. Meddelanden

  Martin Edgélius, Ordförande
Skicka ett tips om sidan till någon
Bygg- och miljönämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bygg- och miljönämnden
* = Obligatorisk uppgift
*