Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 28 mars klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Månadsrapport februari 2017
 5. Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms kommuns gymnasie- och högstadieskolor
 6. Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler
 7. Målbild för Lärmiljön i Katrineholms skolor
 8. Val av ny politikerrepresentant till programråd
 9. Val av ny politikerrepresentant till områdesråd 
 10. Delegationsbeslut
 11. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*