Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 9 maj klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

  1. Närvaro
  2. Val av justerare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Månadsrapport mars 2017
  5. Omfördelning investeringsbudget 2017
  6. Förslag yttrande över motion angående arbetsmiljön i förskolan
  7. Val av ny politikerrepresentant till Skogsborgsskolans områdesråd
  8. Delegationsbeslut
  9. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*