Styrdokument

En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Därutöver utformar kommunen egna styrdokument som innehåller riktlinjer för hur kommunen bedriver verksamheten.

I Katrineholms kommuns författningssamling finns många av kommunens styrdokument samlade.

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt  att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Läs mer under offentlighetsprincipen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*