2 februari 2012

Katrineholms kommuns anställda allt nöjdare i Sveriges viktigaste jobb

De närmaste åren ska Katrineholms kommun rekrytera många hundra medarbetare. Totalt rekryterar Sveriges kommuner över 40 000 medarbetare per år de närmaste åren.

Kommuner och landsting har enligt Svenskt Kvalitetsindex de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden. Sveriges Kommuner och Landsting har precis startat sin stora satsning ”Sveriges viktigaste jobb” där man ska tydliggöra de kommunala arbetena genom att föra ut information, bemöta myter med fakta och skapa nyfikenhet och intresse för de utmaningar som finns.

Vi har nu undersökt hur de anställda i Katrineholm trivs i ett så kallat Nöjd medarbetarindex (NMI). Senast vi genomförde undersökningen så hade vi ett NMI på 65 vilket är ett helt godkänt värde. Personalpolitiken är viktig för politikerna i Katrineholm varför man satte upp målet att vi ska nå minst NMI 68.

Årets undersökning visar att vårt arbete för bättre trivsel gett oerhört goda reslutat, NMI 68!

- Jag tycker det är jättebra att man gör sådana här enkäter så man har möjlighet att uttrycka det man känner. Sen är det otroligt smidigt att den är på nätet. Men det är viktigt med uppföljning så att man tar tillvara på informationen man får. Om det blir tydligt att något inte fungerar, så är det ju bra att använda enkäten till att förbättra. Även om det är något som är väldigt positivt behöver man få veta det, tycker Birgitta Andersson.

Och visst används resultatet för att se hur kommunen som arbetsgivare kan bli ännu bättre. Faktum är att alla frågeområden har ökat i 2011 års undersökning och det som ökat mest är ledarskap, vilket är glädjande då vi kan se att den satsning på ledarskapet som har pågått under flera år har gett resultat.

Ett utvecklingsområde är den fysiska arbetsmiljön i kommunen, men som arbetsgivare har vi blivit något bättre även där.

- Genom detta blir det tydligt att de bästa jobben finns just här – välkommen! säger Mattias Jansson, kommunchef.

För övriga upplysningar hänvisas till:
Eva Wing, personalchef, telefonnummer 0150-578 83

Fakta om medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökning som mäter NMI är ett verktyg för att utvecklas och bli bättre och stor vikt läggs vid att den information som medarbetarna lämnar ska leda till förbättringar.

Utifrån enkätens påståenden och frågor har svaren delats upp i sex indexområden och ett totalindex. De sex indexområdena är arbetsklimat, fysisk arbetsmiljö, ledarskap, delaktighet, mål och kommunen som arbetsplats. Inom varje indexområde ryms svaren på de frågor som behandlar området där svarsalternativen varit en sexgradig skala. Det totala resultatet, även kallat Nöjd medarbetarindex (NMI), består av samtliga frågor.

Resultatet för varje index presenteras som ett procenttal. Svaren anges på en sexgradig skala från tar helt avstånd (1) till instämmer helt (6). För att resultatet för ett indexområde ska bli 100 % ska alla som svarat angett ’instämmer helt’ på samtliga frågor som innefattas i indexet.

Undersökningen per förvaltning och område 

Se gärna filmen
Med kommunen som arbetsgivare
Här har medarbetarna ordet

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*