3 april 2013

Skapande skola pengar till Katrineholm

Dansföreställning med ungdomar från kulturskolan och föreningen DuD

Eleverna i grundskolan kommer också nästa år att få del av Skapande skola-verksamhet. Bildningsförvaltningen har fått
540 000 kronor i bidrag från Kulturrådet för läsåret 2013-14.

Syftet med Skapande skola är att eleverna från förskoleklass till skolår 9, ska få möta kulturutövare av olika slag. Insatserna ska, genom konstnärlig verksamhet och estetiskt lärande, öka lusten, motivationen och måluppfyllelsen för eleverna.

Under nästa läsår kommer det bland annat att innebära teaterprojekt, gestaltande redovisningar, hantverk, berättande med film, dans- och musikföreställningar. Flera projekt som startat under detta
läsår, bland annat på Nyhemsskolan och Skogsborgsskolan kommer att fortsätta även nästa läsår.

På grundsärskolan kommer man att jobba med instrumentspel och dans- och musikmatte. Nyanlända barn på Interkulturella enheten ska få bekanta sig med olika instrument. Dessutom anordnas en konferens på temat "Kultur i skolan – estetiskt lärande".

- Detta ger Katrineholm ytterligare möjligheter att förverkliga målen i kommunens kulturplan för barn och ungdomar. Det bidrar till ökad integration, bättre hälsa och ökad måluppfyllelse i skolan, säger bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg i en kommentar.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Lennart Ejeby, rektor på Kulturskolan i Katrineholm.
Telefon: 0150 - 48 82 16, 0150 - 573 00.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*