28 februari 2013

Ökade krav och utveckling för framtidens vård och omsorg

Ökad valfrihet, möjlighet att påverka sin situation och omsorg som är anpassad till individen efterfrågas av framtidens vård och omsorg.

Trenden är tydlig i medborgardialoger och annan omvärldsbevakning som genomförts på vård- och omsorgsförvaltningen. Medborgarna efterfrågar insatser som är mer anpassade utifrån individens behov.

- I framtiden tror vi att brukarna får större möjlighet att påverka sin situation så att de kan leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. Detta kommer att förändra medarbetarnas roll så att vi blir mer vägledande och rådgivande för de personer som behöver extra stöd för att göra egna val, säger Monica Johansson, vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden har samlat in medborgarnas tankar om framtiden genom de tolv medborgardialoger som genomförts sedan 2010. Resultatet från dessa går i linje med förvaltningens prognos för verksamheten fram till 2030. I prognosen framträder fyra tendenser:

  • Ökad central/statlig styrning och ökad regional samverkan
  • Kvalitet och undvika kvalitetsbriseter.
  • Teknikutveckling
  • Individanpassad omsorg.

Framtidens vård och omsorg
- Verksamheten kommer förmodligen bli mer styrd och kraven på kvalitet och medarbetarnas kompetens ökar. Samtidigt kan vårt sätt att arbeta att förändras när ny teknik blir vanligare, säger Monica Johansson.

Du kan påverka
Under 2013 kommer ytterligare medborgardialoger att genomföras där du kan träffa representanter från vård- och omsorgsnämnden. Vill du vara med och påverka redan nu kan du kommentera Monica Johanssons fråga Hur du vill att framtidens vård och omsorg ska fungera på Katrineholms kommuns Facebooksida. 

Mer information
Hela prognosen för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet finns att läsa påhttp://www.katrineholm.se/Politik-/Kallelser-och-protokoll1/Vard--och-omsorgsnamnden/2013/Sammantrade-den-28-februari-2013/

Monica Johansson
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
0150-571 66

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*