4 februari 2013

Pressmeddelande: Katrineholm vill öka sin tillgänglighet

Det är lättare för Katrineholms kommuninvånare att nå kommunen i olika ärenden via telefon och mejl jämfört med förra året. Det här visar Sveriges Kommuners och Landstings SKL, årliga undersökning.

Katrineholms kommun deltar i Sveriges Kommuners och Landstings årliga undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Målet är att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Ett av de områden som undersöks i KKiK är kommunens tillgänglighet per e-post och telefon. Hur snabbt får man svar om man skickar e-post till kommunen och hur lätt är det att komma fram på telefon? Vilket bemötande får man när man ringer? Undersökningen visar att Katrineholms kommuns resultat har förbättrats och står sig bra i förhållande till andra kommuner. Men vi vill bli ännu bättre!

– Målet med att delta i undersökningen är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra, säger Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande i Katrineholm.  

En av de största utmaningarna för kommunerna är att utveckla dialogen med medborgarna. Därför har Katrineholms kommun den 7:e februari bjudit in allmänheten till ett öppet möte. Där ska det bland annat diskuteras om hur, var, när medborgarna vill möta sin kommun.

För mer information kontakta:
Lars Härnström (M), kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon 0709 – 101 000
E-post: lars.harnstrom@katrineholm.se
Anna Marnell verksamhetscontroller
Tfn: 015 – 570 04 
E-post: anna.marnell@katrineholm.se

OM KKiK
Sedan 2010 deltar Katrineholms kommun i SKL:s undersökning KKiK. Frågorna i KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Frågorna är indelade i fem huvudområden: tillgänglighet, trygghet, samhällsutveckling, delaktighet och effektivitet.

Allt fler kommuner deltar i undersökningen. Hösten 2012 deltog 190 (av 290) kommuner i undersökningen som SKL genomför en gång om året.

Resultatet från de två senaste årens mätningar!

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Här kan du läsa samtliga resultat från de två senaste årens KKiK mätningar.
KKiK mätningar!