1 februari 2013

Pressmeddelande: Katrineholm tar krafttag mot miljögifter

I Sverige finns sedan ett par år ett förbud mot plastkemikalien Bisfenol A i nappflaskor och barnmatsförpackningar. Katrineholm går nu ett steg längre; samtliga plasttallrikar på förskolorna innehållandes Bisfenol ersätts med kemikaliefria tallrikar.

Bisfenol A (BPA) är en av världens vanligaste plastkemikalier och finns bland annat i konservburkar, plastburkar och plastmuggar. Barn och vuxna utsätts dagligen för det hormonstörande miljögiftet.

Ett första steg att fasa ut BPA i Sverige togs i mars 2011 då ett förbud mot BPA i nappflaskor infördes inom EU. Sverige tillhör de länder inom EU som därefter valt att fortsätta denna utfasning genom att gå före när det gäller ett förbud mot BPA i barnmatsförpackningar. Ett beslut som togs under våren 2012.

I Sverige tar nu Katrineholm som en av de första kommunerna i landet, ytterligare ett steg när det gäller att minska spridningen av plastkemikalien. Från och med idag fredag den 1 februari börjar Katrineholms kommun byta ut samtliga plasttallrikar i Katrineholms förskolor mot BPA fria tallrikar.

 – Det pågår utredningar både i EU och i Sverige som ska klarlägga exakt hur farligt BPA är och om det ska totalförbjudas. Vi vill inte vänta på resultaten från dessa utan vi byter ut samtliga flata och djupa tallrikar samt glas i Katrineholms förskolor. De nya är tillverkade i Tritan som är helt fri från Bisfenol, säger Camilla Wiström avdelningschef vid kost och transportservice.

Beroende på vad utredningarna visar kan det bli aktuellt med att byta ut samtliga plasttallrikar och glas i Katrineholms skolor.

För mer information kontakta
Camilla Wiström avdelningschef kost och transportservice telefon: 070 - 696 08 63 

FAKTA
Bisfenol A finns i plast av polykarbonat. Polykarbonat med Bisfenol A användes tidigare till nappflaskor som nu är förbjudna. Polykarbonat används också i vissa fall i förvaringskärl och burkar för mikrovågsugn. Plasten kan också förekomma i genomskinliga hårda vattenflaskor som sportflaskor.
Bisfenol A finns i lack som innerbeläggning i konservburkar. Tidigare fanns lack i locken till barnmatsburkar. Det är också förbjudet nu.

Är det farligt att äta mat från konservburkar på grund av Bisfenol A?
Nej, det är väldigt små mängder Bisfenol A som går över i maten. För att närma sig det tolerabla dagliga intaget, TDI, som är den mängd av ett ämne man kan få i sig varje dag under hela livet utan risk för hälsan, måste man äta många kilo konserverad mat varje dag. TDI är satt så att även de känsligaste grupperna, foster och små barn, ska skyddas.

KÄLLA: Naturskyddsföreningen

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*