7 maj 2013

Katrineholm lönesatsar på sjuksköterskor och socialsekreterare

I löneöversynen för 2013 har prioriteringar tagits fram i samråd med de olika förvaltningarna. De grupper som kommer att prioriteras är sjuksköterskor och distriktssköterskor i Vård och omsorgsförvaltningen samt socialsekreterare i Socialförvaltningen. Till grund för förslaget ligger en analys av kommunens lönestruktur.

I och med landstingets stora satsning på sina sjuksköterskegrupper i årets löneöversyn är förvaltningens bedömning att denna grupp behöver prioriteras även i kommunen. Detta för att kunna behålla och fortsätta rekrytera bra personal. Förslaget är att gruppen tillförs 800 kronor per person och heltid. Satsningen ska riktas till erfarna och specialistutbildade sjuksköterskor.

För att kunna rekrytera socialsekreterare i konkurrens med andra kommuner kommer gruppen att tillföras 500 kronor per person och heltid.

Utöver dessa prioriteringar kommer återigen en särskild satsning att göras på lärarna, vilket kommer att presenteras av kommunledningen den 14 maj.

– De här prioriteringarna och satsningarna känns både viktiga och riktiga att göra i det läge Katrineholms kommun just nu befinner sig i, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

För ytterligare information, kontakta:
Pat Werner, personalutskottets ordförande, telefon 0705-58 92 12

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*