13 maj 2013

Katrineholm fortsätter växa

Den positiva trenden fortsätter och befolkningen ökar återigen i Katrineholms kommun. Vid första kvartalet uppgick antalet invånare, enligt senaste statistik från SCB, till 32 665 jämfört med 32 549 i förra mätningen, vilket innebär en ökning med 116 personer.

Födelsetalet är fortsatt högt, en fortsättning på fjolårets uppgång. Men vi kan konstatera att det i huvudsak är inflyttningsöverskottet som bidrar till folkökningen.

– Det här är en mycket positiv utveckling för Katrineholm. Nu har vi ju också bra fart på bostadsbyggandet för att kunna underhålla den här trevliga trenden. Befolkningstillväxt är positivt och det gläder mig också att vår satsning på kommunen lockar människor att flytta hit, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

För ytterligare information, kontakta:
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*