11 januari 2013

En av Europas största aktörer fortsätter samarbetet med Katrineholm Rail Point

Katrineholm Rail Point förlänger samarbetet med holländska Samskip Van Dieren Multimodal, en av Europas största transportörer. Dessutom tecknas ett avtal med en ny samarbetspartner; Göteborgs Hamn. 

Katrineholms Logistikcentrum har genom sitt strategiska läge tillgång till de stora godsflödena i Sverige och till en tredjedel av Sveriges befolkning. Katrineholm Rail Point AB sköter driften av terminalen och bolaget är ett logistiknav för alla slags transportlösningar. Något som Samskip Van Dieren Multimodal uppskattar.

– För några år sedan beslutade vi oss för att börja arbeta med Katrineholm Rail Point. Det var ett bra beslut då och det är ett bra beslut idag då vi förlänger avtalet med dem. Logistikcentrum har allt det som vi behöver och framförallt har de det bästa läget för oss, säger Henk Van Dieren, CEO Samskip Van Dieren Multimodal.

Samskip Van Dieren Multimodal kommer att inom en snar framtid att börja samarbeta med Turkiet, Österrike, Kroatien, Slovenien och Spanien med flera. Detta leder till fler godstransporter till och från Sverige, via Logistikcentrum i Katrineholm. I dag lastas och lossa fem tågset (tur och retur) mellan Katrineholm och Duisburg. Detta kommer att öka till sex tåg per vecka inom den närmaste tiden. Transporterna till och från Turkiet, som beräknas påbörjas i april, kommer att initialt innebära ytterligare 2-3 tåg/vecka under våren för att därefter öka i antal. Till övriga länder kommer transporterna att successivt öka i antal under året.

– Vår ambition är att vara ett logistiknav för hela Mälardalen och stora delar av Stockholmsområdet. Därför är det glädjande att samarbetet med Samskip Van Dieren Multimodal fortsätter och att Katrineholm Rail Point dessutom tecknar ett så kallat Rail Port avtal med Göteborgs Hamn, säger Anders Thörnström, styrelseordförande Katrineholm Rail Point

– Vi ser mycket positivt på Van Dierens fortsatta engagemang här i Katrineholm. Att vi dessutom kan knyta till oss en ny samarbetspartner i Göteborgs Hamn är ett kvitto på att Katrineholms Logistikcentrum är en både riktig och viktig framtidssatsning, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Samarbete Samskip
Avtalet med Samskip Van Dieren Multimodal löper på fyra år.

Samarbete Göteborgs Hamn
Katrineholms Rail Point blir genom detta samarbete en integrerad del av hamnens godshanteringssysten, en RailPort. Lagring och omlastning samt säker förvaring och tullhantering med mera, kan då erbjudas.

För mer information kontakta
Anders Thörnström, styrelseordförande Katrineholm RailPoint,
telefon: 070 – 980 04 89
Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm,
telefon: 070 – 665 28 22

FAKTA
Katrineholm Rail Point AB sköter driften av terminalen inom Katrineholms Logistikcentrum. Bolaget ska vara ett logistiknav för alla slags transportlösningar. Katrineholm Rail Point erbjuder kostnadseffektiva och miljövänliga logistiklösningar.

Genom det strategiska läget mellan Västra och Södra stambanorna med goda järnvägsförbindelser och samarbetet med Sveriges största hamnar erbjuder bolaget maximalt miljövänliga transportlösningar, kompletta terminaltjänster och dörr-till-dörr-distribution.

Katrineholm Rail Point AB ägs av m4 gruppen AB (34 %), Svensk Logistikpartner AB (34 %) samt Katrineholms kommun (32 %).

FOTO: Hanna Maxstad

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*