12 juni 2013

Ellwynska skolan har fått kvalitetsstämpel som vård- och omsorgscollege

Logotyp med texten Vård- och omsorgscollege Sörmland

Ellwynska skolan är från och med den 11 juni certifierat som ett lokalt vård- och omsorgscollege tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm, socialförvaltningarna i Flen och Vingåker och Landstinget Sörmland. Certifieringen som vård- och omsorgscollege innebär att skolan håller en hög kvalitet på sin utbildning och att arbetsplatserna håller hög kvalitet på sina praktikplatser.

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på utmärkta utbildningar inom vård och omsorg. Genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och utbildare utformas programmen för att passa arbetsgivarens behov av kompetens. Det innebär att elever från vård- och omsorgscollege är eftertraktade och lättare får jobb. Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som gynnar både den studerande och arbetsgivaren.

Diplom utfärdas till elever som har fullföljt vård- och omsorgsprogrammet inom ett lokalt vård- och omsorgscollege. Även vuxenstuderande som fullföljer samma utbildning får diplom.

- Det är med stor glädje vi tar emot beskedet om Ellwynska skolans certifiering. Det är en bekräftelse på att skolan håller en hög kvalitet på sina utbildningar och vår förhoppning är nu att dessa ska bli än mer attraktiva, samtidigt som den lokala arbetsmarknadens behov av kompetens inom vård- och omsorgsområdet gynnas, säger förvaltningschef Helene Björkqvist i en kommentar.

Ellwynska skolan

Höstterminen 2013 finns cirka 130 elever i årskurs 1-3 på vård- och omsorgsprogrammet samt ett hundratal vuxenstuderande på omvårdnadsutbildningen. De kommer alla att få diplomet efter avslutade studier, liksom senare årskullar.

För ytterligare information, kontakta:
Inger Nordén, telefon 0150-48 82 04, 0708-20 67 62. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*