3 oktober 2014

PRESSMEDDELANDE: Katrineholms torg är Klädd till fest

Katrineholms torg är Klädd till fest, bild: Kontoret arkitekter Malmö AB och Andreas Bengtssons, Anna Carlssons och Johanna Enhörning

Ett rationellt hus i skimrande festkläder står som vinnare i arkitekttävlingen för Stortorget i Katrineholm. Klädd till fest heter Katrineholms nya torghus och anpassar sig till dagens situation och historia men pekar mot framtiden.

I våras inleddes arkitekttävlingen där uppdraget var att rita ett nytt hus till Stortorget i Katrineholm. Av totalt 135 tävlande bidrag från sex olika länder har en enig tävlingsjury nu utsett Kontoret arkitekter Malmö AB och Andreas Bengtssons, Anna Carlssons och Johanna Enhörnings skimrande torghus Klädd till fest till slutgiltig vinnare av prissumman på 400 000 kronor. 

– Tävlingsjuryn har haft ett otroligt intensivt men väldigt roligt uppdrag med att kora vinnarna i tävlingen. Vi har noggrant studerat samtliga förslag och känner oss trygga med de fem förslag som vi slutligen valt att prisbelöna. Det vinnande förslaget – Klädd till fest – har småstadens kvalitéer och visar upp sin skönhet i all enkelhet, säger samhällsbyggnadsförvaltningens chef och tävlingsjuryns ordförande Lars Hågbrandt.

Som kommun är det viktigt att vi fortsätter att växa, med ett levande centrum och en levande landsbygd. Det är viktigt att det finns torg och parker där människor kan mötas, där tankar kan utbytas och där en fortsatt utveckling kan ske. Ett Katrineholm med läge för liv och lust. 

Som ett led i utvecklingen av centrala Katrineholm har kommunens invånare bland annat varit inkopplade i arbetet med att ta fram förslag på ett nytt torg. Under 2012 genomfördes ett projekt med att hitta nya funktioner för själva torgytan för att skapa mer liv, gemenskap och rörelse i centrala Katrineholm. Projektet resulterade i ett förslag av SWECO med bland annat lutande gräsytor, vattenlek och en liten lund, allt för att göra torget mer intressant för besökare och invånare och för att möjliggöra nya sätt att använda torget. I detta förslag fanns även visionen om en byggnad som ramar in torget, skapar ett tydligare offentligt rum, och bidrar ytterligare till de kvaliteter som står att finna på torget; såsom den varierade byggnadshistoriken och det centrala läget i Katrineholm.

Tävlingsjuryns motivering:
Förslaget skapar stadga och lugn i torgrummet, med en balanserad skala och definition som kan passa den mindre staden och platsen väl. Klädd till fest är ett förslag som är tydligt igenkännbart som ”hus” vad gäller proportionering och fasadgestaltning, vilket skapar trygghet och förankring och borgar för acceptans och möjligheter till realisering. Klädd till fest har utformats på ett inlevelsefullt sätt som både klarar av att anpassa sig till stadens skala och ändå tillföra något nytt.

Vinnarna tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström, foto: Josefine Karlsson

Vinnarna Andreas Bengtsson, Anna Carlsson och Johanna Enhörning tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström.

Resterande 350 000 kronor fördelas som följande:
200 000 kronor tilldelas JAJA Architects ApS för bidraget Torghallen.
100 000 kronor tilldelas Johan Bergström för bidraget Ur den svenska byggnadskonstens magasin.
25 000 kronor tilldelas Niclas Frenning och Bruno Manrique Carrera för bidraget Jardin.
25 000 kronor tilldelas Arrhov Frick Arkitektkontor AB för bidraget Folkets Hus. 

För mer information, bilder eller komma i kontakt med arkitekterna kontakta:
Lars Hågbrandt, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 79.
John Bovellan, stadsbyggnadsingenjör och tävlingsfunktionär, telefon: 0150-571 98.

Samtliga 135 bidrag kommer inom kort att ställas ut för allmänheten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Stortorgets utveckling

Arkitekttävling Stortorget

Ladda ned det vinnande förslaget:
Klädd till Fest
(PDF, 11Mb)