22 januari 2014

PRESSMEDDELANDE: Genusmedveten idrott i Katrineholm

Är ishockey en manlig idrott? Är ridning en sport för tjejer? Varför tycker vi så och hur kan vi ändra på det? Katrineholms kommun ska göra en kartläggning av attityder, kunskap och föreställningar om manligt och kvinnligt inom idrotten.

Genusmedveten idrott är ett samarbete mellan Katrineholms kommun och Sörmlandsidrotten. Tillsammans görs nu en kartläggning av attityder, kunskap och föreställningar om manligt och kvinnligt inom idrotten.

– De som omfattas av kartläggningen är skolelever samt idrottsledare. Syftet är att få en bild av vilka uppfattningar som råder bland barn och ungdomar samt hos idrottsledarna. Detta är en del i genomförandet av kommunens idrottspolitiska program där ett av målen är att mäns, kvinnors, flickors och pojkars idrottande ska värderas lika, berättar Johan Hartman (M) ordförande service- och tekniknämnden.

I nästa skede kommer man tillsammans med idrottsrörelsen att utbilda medlemmar, ledare och föräldrar inom idrotten med kartläggningen som utgångspunkt för vilka insatser som måste göras.

Sörmlandsidrotten: Södermanlands idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, Södermanland

För mer information kontakta
Johan Hartman ordförande service- och tekniknämnden, 0150 - 568 72
Love Swartz Södermanlands idrottsförbund, 070 - 509 98 71
Anna Johansson jämställdhetsstrateg Katrineholms kommun, 0150 - 570 66

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*