30 juli 2014

PRESSMEDDELANDE: Fortsatt positiva siffror för handeln i Katrineholm

Lövvåsenområdet i Katrineholm, foto: Hanna Maxstad

Enligt Handelns Utredningsinstituts (HUI) siffror som presenterades nyligen är handeln i Katrineholm på tydlig uppgång och siffrorna pekar uppåt med en försäljningstillväxt på fyra procent från 2012 till 2013. Katrineholm har dessutom klättrat på handelsindexstegen (HI) och ligger nu på 89 mot tidigare 88, något som är viktigt vid etablering av nya butiker på orten.

Handelsområdet Lövåsen växer men även i centrum har handeln utvecklats. Katrineholm har dessutom under en tid haft en mycket positiv befolkningstillväxt och den glädjande trenden är ett faktum.

– Handeln i Katrineholm är en viktig del av ortens tillväxt. Det är med glädje vi ser att det även förra året var en positiv utveckling för handeln. Det finns ytterligare förutsättningar för ökad handel och vi arbetar gemensamt med näringslivet för att utveckla Katrineholm som en bra och attraktiv handelsstad, säger samhällsbyggnadschef Lars Hågbrandt.

Kommunen och näringslivet hjälps åt att nischa för att man handlar på Lövåsen och shoppar i centrum. På det viset kompletterar och triggar områdena varandra – handel föder handel – och få städer kan erbjuda ett stort handelsområde i så nära anslutning till centrum som här i Katrineholm.

Enligt de nyinkomna siffrorna från HUI ligger idag HI för dagligvaror i Katrineholm på 100, kommunens invånare är alltså köptrogna staden och handlar gärna här. För sällanköpshandeln ligger värdet på 78, vilket innebär att vi till viss del åker utanför kommunen för att handla. Det innebär också att det finns utrymme för nya etableringar i kommunen. Totalt har HI gått från 77 till 89 de senaste åren (2007-2013).

För mer information kontakta:
Lars Hågbrandt, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 79.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*