8 december 2014

PRESSMEDDELANDE: Befolkningsökningen fin julklapp för kommunen

Det är den befolkningsstatistik som ligger till grund för kommande skatteintäkter och statsbidrag, och vi är nu 33 208 personer i Katrineholms kommun. Det är en ökning på 318 personer jämfört med 1 november i fjol.

Glada människor - befolkningsökning i Katrineholm

– En fin julklapp som ligger helt i linje med det vi räknat med för att nå vårt framtida befolkningsmål, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

BILD: Free Vector

___________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 33 200 invånare.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*