11 november 2014

PRESSMEDDELANDE: Ny förskola öppnar i Katrineholm

Ny förskola öppnar på Friggagatan 1 i Katrineholm januari 2015. Det finns idag ett stort behov av förskoleplatser i kommunen. Den nya förskolan erbjuder plats för cirka 60 barn när den öppnar.

– Behovet av förskoleplatser är stort, främst i centralorten och Forssjö. För att möta det behovet öppnar vi i januari en ny förskola på Friggagatan 1, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Nu förskola vid Friggagatan 1
Under en pressträff meddelades den goda nyheten att en ny förskola kommer att öppna i januari vid Friggagatan 1 i Katrineholm. Från vänster: Anneli Hedberg (S) Bildningsnämndens ordförande, Lars Härnström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande, Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande och Bo Sivars (M) Bildningsnämndens vice ordförande.
FOTO: Geza Simon

 

Den nya förskolan erbjuder bra utemiljö med skog och plats för lekredskap. Fastigheten är flexibel och kommer att byggas ut under 2016, vilket leder till ytterligare cirka 40 förskoleplatser. (Totalt cirka 5 avdelningar).

– Katrineholm är verkligen på gång, vi är numera en kommun där befolkningen ständigt ökar. Det byggs bostäder runt om i kommunen och det planeras för ännu fler. Så det gäller att vi på bästa sätt tar hand om våra allra yngsta kommuninvånare.

Den nya förskolan räknar med att ta emot de första barnen under januari 2015.

Under 2015 planeras det för att öppna ytterligare 10 förskoleavdelningar.

Ärendet ska tas upp för beslut i nästa kommunstyrelsemöte som äger rum den 26 november 2014.

Kontakt: Helene Björkqvist chef Bildningsförvaltningen, Telefon: 0150-572 64

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*