6 november 2014

PRESSMEDDELANDE: Lex Maria-anmälan med anledning av uteblivet läkemedel

Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsnämnden har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Anmälan gäller att patienten inte fick sitt läkemedel på grund av att läkemedelspumpen hanterats på fel sätt.

För mer information kontakta:
Katarina Hagdahl, telefon 0150- 568 17

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om Lex Maria
Lex Maria är till för att skydda dem som kommunen har vård- och omsorgsansvar för. Det primära syftet med en anmälan enligt Lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad skada/sjukdom eller risk för sådan, för att därigenom förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Den drabbade patienten (eller dennes närstående) ska genom utredningen så långt möjligt få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Som ett led i arbetet för ökad patientsäkerhet informerar Katrineholms kommun öppet om de anmälningar som görs enligt Lex Maria. Att öppet diskutera avvikelser i vården ger ökade möjligheter att vid behov förändra rutiner som minskar risken för upprepning. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*