4 november 2014

PRESSMEDDELANDE: KFV – En region, ett näringsliv

foto: Hanna Maxstad

Näringslivet i Katrineholm, Flen och Vingåker satsar på en gränslös samverkan i syfte att tillsammans skapa ett bättre näringslivsklimat.  

En central och minst sagt viktig fråga är utvecklingen av näringslivets framtid. Därför bjuder nu näringslivets organisationer i Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner för första gången in till en framtidsdag med förhoppningen att hitta en plattform för samverkan och utveckling.

- Idag jobbar vi alla mot samma mål, men från respektive kommun. Det är dags att sudda ut gränserna och istället öppna upp för en tydlig samverkan där alla parter är med och påverkar och sätter gemensamma mål. Tillsammans blir vi starkare i konkurrensen med andra säger Hans Bohman, Västra Sörmlands Näringsliv och Mattias Forss, Företagarna KFV.

Katrineholm, Flen och Vingåker står idag inför utmaningar i en allt större konkurrens, men har samtidigt stora möjligheter tack vare det gynnsamma läget både nationellt och internationellt. Under framtidsdagen ligger fokus på delaktighet och samarbete. Genom mötesformen Open Space, som bygger på dialog och delaktighet, kommer tjänstemän, politiker och företagare från regionen att delta.

Framtidsdagen äger rum onsdagen den 5 november klockan 12-17 i IUC:s konferenslokaler i rosa huset, Kungsgatan 2A i Katrineholm.

Aktörer i samverkan:  

Västra Sörmlands Näringsliv, Företagarna, Forum Flen.

Katrineholms kommun, Flens kommun , Vingåkers kommun.

KFV Marknadsföring AB.

Mer information och kontakt:

Hans Bohman
Ordförande i Västra Sörmlands Näringsliv
Telefon: 070-543 33 38

Mattias Forss
Företagarna KFV
Telefon: 0150-66 26 00

FOTO: Hanna Maxstad.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*