19 juni 2014

Pressmeddelande: Bäst i Sörmland på digitala tjänster

Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste ranking av e-tjänster och appar placerar Katrineholm i topp i Sörmland. Resultatet visar att Katrineholm erbjuder mycket av det som efterfrågas av kommuninvånarna vad gäller digitala tjänster.

Rankingen ger poäng efter hur långt kommunerna kommit i arbetet kring e-förvaltning och digitalisering. Katrineholm har fått 10 poäng av 14 möjliga, vilket placerar oss bland de 50 främsta kommunerna i Sverige.

– Även om resultatet är bra är vi ändå bara i början av det digitala arbetet. Vi vill ständigt förbättra vår service till medborgarna och e-tjänster är bara en del av den digitala verksamhetsutvecklingen. Vi storsatsar även på utbyggnad av fiberbaserat bredband på landsbygden. Vårt mål är att kunna erbjuda 95 % av kommuninvånarna ett fiberbaserat bredband. Vi anser att bredband är en viktig förutsättning för tillgänglighet, bland annat av våra digitala tjänster, säger Ulrika Westerberg IT-chef Katrineholms kommun.

Undersökningen visar att allt fler kommuner arbetar med att utveckla digitala tjänster. De som lyckas bäst är framförallt större kommuner, medan de mindre kommunerna halkar efter.

Kontaktuppgifter
Ulrika Westerberg IT-chef, telefon: 070-5701406 E-post: ulrika.westerberg@katrineholm.se

Fakta
Med e-förvaltning avses verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerat med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.

Med e-tjänst menas en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt, ofta via kommunens webbplats eller som en mobilapplikation (app). Undersökningen genomfördes som en enkätstudie bland Sveriges kommuner under våren 2014. 220 av 290 kommuner besvarade enkäten.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*