7 september 2012

Dvärgbandmasken

Parasiten hittades i Sverige 2011

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, förekommer i flera länder i Europa. Den hittades i Sverige februari 2011. Att människor smittas är mycket ovanligt även där parasiten är utbredd. Svenska myndigheter bedömer att risken att smittas i Sverige är låg.

Mer kunskap behövs

Under 2012 samlar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, in rävspillning där dvärgbandmaskens ägg och larver kan upptäckas. Kartläggningen kommer ge mer kunskap om hur vanlig rävens dvärgbandmask är i Sverige. Fynden publiceras löpande på SVA:s webbplats och slutredovisas i början av 2013.

Svar på frågor ur olika perspektiv

Vanliga frågor och svar om dvärgbandmask har tagits fram av myndigheter och finns samlade på Krisinformation.se.

Ovanligt att människor smittas

Rävens dvärgbandmask kan i mycket sällsynta fall ge blåsmasksjuka hos människor, en sjukdom som är allvarlig men mycket ovanlig. Du kan läsa mer om blåsmasksjuka hos 1177 och hos Smittskyddsinstitutet

Bär, svamp och grönsaker kan plockas som vanligt

Livsmedelsverket bedömer att risken att smittas av dvärgbandmask genom bär och svamp är ytterst liten. Läs mer om Livsmedelsverkets bedömning och råd.

Generella råd för att undvika smitta i naturen

Här följer de råd som Smittskyddsinstitutet rent allmänt ger när det gäller smitta i skog och mark:

• Tvätta händerna efter utevistelse i skog och mark eller efter trädgårdsarbete. 

• Undvik direktkontakt med döda djur som du hittat i naturen och använd handskar om djuren måste flyttas.

• Använd skyddshandskar eller tvätta händerna väl om du hanterat djur i samband med jakt.

• Tvätta händerna med tvål och vatten före matlagning och måltid. Handsprit har inte säker effekt.

Generella råd för hundägare

På kontinenten är rävens dvärgbandmask vanligare än i Sverige och det innebär att hundar kan bära med sig parasiten in i vårt land. Jordbruksverket rekommenderar därför hundägare att i vissa fall avmaska sin hund innan hemresa. Mer information till hundägare finns på Jordbruksverkets webbplats.

Att arbeta utomhus i naturen

Den som arbetar utomhus i skog och mark kan behöva generell kunskap om smittrisker i naturen.  På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om vad arbetsgivare och yrkesgrupper bör känna till när det gäller smittämnen i naturen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*