24 augusti 2016

Skogsvård i tätorten

Service- och teknikförvaltningen har börjat en gallringsavverkning i området kring Claestorpsgatan.

Arbetet med området som avverkas sker enligt vår skogsbruksplan, och genom en del synpunkter och önskemål från närboende om skugga och otäcka träd som lutar mot fastigheterna. Underröjning av sly har pågått hela sommaren men nu har även avverkningen av gagnvirke för att gynna ädellövet påbörjats.

Häst som drar avverkat träd.

Avverkningen kommer att genomföras med motormanuellt arbete och uttransporten kommer att ske med häst och timmervagn. Arbetet beräknas hålla på till mitten av oktober. Mer information kan du få den 21 september då vi håller en skogsdag i området, då får du även besöka området och se arbetet på nära håll. Håll utkik efter mer information i september!


Torvald Duàn, Skogsförvaltare
Katrineholms Kommun 

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*