10 oktober 2016

Föreningsfrukost - nya bidragsregler

Många representanter från föreningslivet i en aula lyssnar på föreläsaren.

Redan i april hölls en första föreningsfrukost för att kommunen tillsammans med föreningarna ville diskutera föreningsbidragens utformning. I lördags presenterade vi ett förslag på upplägg för föreningarna. 

Hela 23 föreningar kom på lördagens föreningsfrukostför att se och diskutera det nya förslaget. Överlag tyckte föreningarna att de nya reglerna var en positiv utveckling.

Kommunen delar ut ungefär tre miljoner kronor i föreningsbidrag varje år. Större delen av dessa delas ut i efterskott utifrån hur många som kommer på verksamheten. Från 2018 är det tänkt att fördelningen av pengarna ska ske i förväg genom avtalsdialog med varje förening utifrån vad deras planerade verksamhet inför kommande år.

– Vi tänker att vi gör en övergång från kvantitet till kvalitet. Utifrån responsen upplevde jag att föreningarna uppskattade det förslaget eftersom det blir lättare att planera framåt, berättar Karin Engvall som är avdelningschef på Service- och teknikförvaltningen.

Just det att pengarna inte kommer i efterskott såg många som positivt. Genom avtalsdialogen presenterar de sin verksamhet för det kommande året och får sedan pengarna i förväg, det blir lättare att veta vad de har att röra sig med.

Kommunens föreningskonsulent Karin Wadman var jättenöjd efter träffen, just för att föreningarna lyfte blicken och såg helheten utan att fastna i hur det blir för sin egen förening.

– Grunden i fördelningen är kommunens Idrottspolitiska program. Den verksamhet som utvecklar sin verksamhet i linje med det får fördelar. Föreningarna måste ge något tillbaka, till exempel i form av tydligt arbete för folkhälsa, jämställdhet och integration samt mot mobbning. Något som många föreningar arbetar med redan idag.

Förslaget skickas nu ut till samtliga föreningar som sedan har några veckor på sig att komma med ytterligare synpunkter innan ärendet tas upp för beslut på Service- och tekniknämndens möte 8 december.

Efter förslaget till nya föreningsbidraget kom flera instanser och gav information till föreningarna. En av dem var Jessica Sjögren som berättade om Katrineholms nya evenemangskalender.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*